Thứ Ba, Tháng Mười 4, 2022

Người lao động làm việc tại khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà đến hết năm 2023

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp là một trong những chính sách hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 do Quốc hội ban hành.

Cụ thể, tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 về các chính sách tài khóa khác, Quốc hội yêu cầu:

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm (sử dụng khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021).

Người lao động làm việc tại khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà đến hết năm 2023

Người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ tiền thuê nhà đến hết năm 2023. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó là thực hiện tăng hạn mức bảo lãnh Chính phủ đối với trái phiếu phát hành trong nước cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tối đa 38,4 nghìn tỷ đồng để cho vay hỗ trợ giải quyết:

– Việc làm;

– Học sinh, sinh viên;

– Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập;

– Cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội;

– Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

* Vào ngày 11-1 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Mục tiêu của Chương trình là giúp nền kinh tế có mức tăng trưởng trung bình 6,5-7% trong giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Gói kích thích kinh tế quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng với nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm 2% VAT, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế; tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động…

Quốc hội giao Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, chính sách quy định tại Nghị quyết này, bảo đảm đúng quan điểm, mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi và tiến độ; không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí.

Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31-12-2023.

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/nguoi-lao-dong-lam-viec-tai-khu-cong-nghiep-se-duoc-ho-tro-tien-thue-nha-den-het-nam-2023-684358

XEM NHIỀU