Thứ Hai, Tháng Năm 16, 2022

Nghỉ việc trước Tết có được thưởng Tết và hưởng tháng lương 13 không?

Việc thưởng Tết và hưởng tháng lương 13 được xem là những quyền lợi đặc biệt mà các doanh nghiệp sử dụng để khuyến khích và động viên người lao động. Tuy nhiên, có một vài trường hợp người lao động cần đặc biệt chú ý.

1. Thưởng Tết và lương tháng 13 không phải là khoản tiền bắt buộc

Thưởng Tết và lương tháng 13 được xem là một khoản tiền được các doanh nghiệp chi trả cho người lao động vào dịp cuối năm, thường là trước Tết Nguyên Đán.

Bản chất thưởng Tết và lương tháng 13 được xem là hai khoản tiền khác nhau do sử dụng lao động và người lao động tự thoả thuận, hiện chưa có bất kỳ văn bản pháp lý nào quy định về khoản tiền này.

Thưởng Tết: Bản chất là một khoản tiền thưởng do doanh nghiệp trả cho người lao động (NLĐ) vào dịp Tết căn cứ vào hiệu quả công việc cá nhân, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp khoản tiền doanh nghiệp thu.

Nghỉ việc trước Tết có được thưởng Tết và hưởng tháng lương 13 không?
Thưởng Tết và lương tháng 13 được xem là khoản hỗ trợ khuyến khích người lao động của doanh nghiệp. Ảnh: Internet

Lương tháng thứ 13: Bản chất là khoản tiền thưởng được tính trên cơ sở tiền lương 1 tháng của người lao động nhằm khuyến khích, động viên người lao động trong 1 năm nỗ lực và cố gắng làm việc của NLĐ. Lương tháng thứ 13 được quy định trong quy chế của doanh nghiệp.

Đối với nhiều trường hợp, thưởng Tết và lương tháng thứ 13 được nhiều doanh nghiệp gộp làm 1 và thực hiện chi trả cho người lao động 1 lần hoặc có doanh nghiệp chỉ chi trả lương tháng 13 và coi như đây là khoản tiền thưởng Tết cho người lao động.

2. Nghỉ việc trước Tết có được thưởng Tết và hưởng lương tháng thứ 13 hay không?

Do bản chất thưởng Tết và lương tháng 13 được xem là một khoản thưởng, do NLĐ và người SDLĐ tự thoả thuận nên người lao động mà nghỉ việc trước Tết có thể được thưởng Tết và hưởng tháng lương 13 hoặc cũng có thể không.

Nghỉ việc trước Tết có được thưởng Tết và hưởng tháng lương 13 không?
Nghỉ việc trước Tết có thể được thưởng Tết và hưởng tháng lương 13 có thể không tuỳ theo thoả thuận của NLĐ với doanh nghiệp. Ảnh: Internet

– NLĐ được thưởng Tết và hưởng lương tháng 13 khi hai bên có thỏa thuận trước được ghi rõ trong hợp đồng lao động hoặc quy chế lương thưởng của doanh nghiệp, đơn vị.

– NLĐ không được thưởng Tết và hưởng lương tháng 13 khi không có thỏa thuận trước hoặc không được ghi rõ trong quy chế của doanh nghiệp, đơn vị.

Trên thực tế, NLĐ nghỉ việc trước Tết sẽ thường không được thưởng Tết nhưng được chi trả lương tháng 13 tương ứng với thời gian làm việc trong năm của  NLĐ.

Khi nhận được thưởng Tết và lương tháng 13, khoản tiền này sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế và thu nhập cá nhân tuy nhiên không được tính để đóng BHXH.

Mai Anh

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tinmoi/nghi-viec-truoc-tet-co-duoc-thuong-tet-va-huong-thang-luong-13-khong-011594043.html

XEM NHIỀU