Thứ Hai, Tháng Năm 16, 2022

BOT Cai Lậy hoàn thiện xây dựng trạm thu phí trước ngày 31-12-2021

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang phải hoàn thành một số nhiệm vụ để chuẩn bị cho công tác thu phí trở lại.

Thi công một số điểm mất an toàn giao thông trên tuyến tránh TX. Cai Lậy.

Thi công một số điểm mất an toàn giao thông trên tuyến tránh TX. Cai Lậy.

Theo đó, BOT Cai Lậy phải khẩn trương hoàn thiện công tác xây dựng trạm thu phí, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-12-2021. Đồng thời, Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cần phối hợp với Cục Quản lý đường bộ IV và các cơ quan, đơn vị có liên quan để sửa chữa, khắc phục triệt để những hư hỏng, tồn tại trên tuyến có nguy cơ gây mất an toàn giao thông; hoàn thiện các hồ sơ, biên bản xác nhận khối lượng chi tiết… nhằm phục vụ công tác quyết toán chi phí quản lý, bảo trì của Dự án BOT trong giai đoạn khai thác sau này.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo trì Dự án BOT phải được thực hiện liên tục, thường xuyên theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai thu phí ngay khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Một số công trình thi công đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Một số công trình thi công đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam còn yêu cầu Cục Quản lý đường bộ IV chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải Tiền Giang, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý dự án 8 và các đơn vị liên quan làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang để thống nhất phương án giải quyết, giải pháp kỹ thuật phù hợp và tổ chức sửa chữa, khắc phục ngay các hư hỏng, các điểm tồn tại có nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến thuộc phạm vi Dự án BOT nêu trên (đặc biệt là khu vực đang xây dựng Trạm thu phí mới trên tuyến tránh TX. Cai Lậy, khu vực nút giao tuyến tránh với đường tỉnh 868…); kinh phí từ nguồn quản lý, bảo trì của Dự án BOT; tiến độ sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, điểm tồn tại có nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến thuộc phạm vi Dự án BOT cần hoàn thành trước ngày 20-12-2021.

Tuyến tránh TX. Cai Lậy sẽ có làn đường dành riêng thu phí ETC.

Tuyến tránh TX. Cai Lậy sẽ có làn đường dành riêng thu phí ETC.

Cục Quản lý đường bộ IV chủ động làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang và các đơn vị liên quan để xây dựng phương án tổ chức giao thông, phân luồng hướng tuyến… trong thời gian xây dựng trạm thu phí mới, thời gian Dự án BOT chưa thu phí trở lại để báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 20-12-2021.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Cục Quản lý đường bộ IV chủ động, nhanh chóng có các biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời các hư hỏng, tồn tại nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình; đồng thời, báo cáo, đề xuất phương án giải quyết đối với nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án về Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Nguồn: http://baoapbac.vn/an-toan-giao-thong/202112/bot-cai-lay-hoan-thien-xay-dung-tram-thu-phi-truoc-ngay-31-12-2021-940397/

XEM NHIỀU